Super Robot Wars Original Generation 2 - Combination Attacks
R Formation
Rampage Ghost
Royal Heart Breaker

Tatsumaki Zankantou
Tenjou Tenga Ichigeki Hissatsu Hou